กิจกรรมอบรมหลักสูตร “กฎหมายความปลอดภัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับประเภทกิจการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า” และ “กฎหมายความปลอดภัยฯ เรื่องตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงตามกฎหมายกำหนด” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมหลักสูตร “กฎหมายความปลอดภัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับประเภทกิจการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า” และ “กฎหมายความปลอดภัยฯ เรื่องตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงตามกฎหมายกำหนด” โดยศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ และมูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ร่วมกับ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ (WHA SIL) จังหวัดสระบุรี ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอาจารย์ณัฐพงศ์ ม้าเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และทีมงานบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 84 สถานประกอบการ

แชร์