Press Release

กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ HR ต้องรู้ นายจ้างต้องปฎิบัติ 2

กิจกรรมอบรม “กฎหมายที่ HR ต้องรู้ และ นายจ้างต้องปฎิบัติ” วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี, ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์, ศูนย์ฝึกอบรมเพอร์เฟคเซฟตี้ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง และชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานพระนคร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ“กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่...

Read More
กฎหมายที่ HR ต้องรู้และนายจ้างต้องปฎิบัติ 01

กิจกรรมอบรม “กฎหมายที่ HR ต้องรู้ และ นายจ้างต้องปฎิบัติ”

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี, ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์, ศูนย์ฝึกอบรมเพอร์เฟคเซฟตี้ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง, ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก, ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาญจนบุรี...

Read More