โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนทำศัลยกรรม

ตรวจสุขภาพก่อนศัลยกรรม 01

Program 1 ราคา 1,700 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการตรวจสุขภาพ ดังนี้
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • เอกซเรย์ทรวงอก (ระบบดิจิตัล) (Chest X-Ray Digital)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี (Anti-HIV)
 • ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย (Vital Signs)
 • ใบรับรองแพทย์
 • รายงานผลการตรวจสุขภาพ

Program 2 ราคา 2,700 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายงานผลการตรวจสุขภาพ ดังนี้
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • เอกซเรย์ทรวงอก (ระบบดิจิตัล) (Chest X-Ray Digital)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจสมดุลเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolytes)
 • -ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B (HBsAg)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ B (Anti-HBs)
 • ตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี (Anti-HIV)
 • ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย (Vital Signs)
 • ใบรับรองแพทย์
 • รายงานผลการตรวจสุขภาพ
สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย
โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์
เปิดบริการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17:00 น.
📞02-199-2111 ต่อ 0    
📞081-358-6493 (คุณอ้น)
📞086-368-5317 (คุณไอซ์)

ส่งข้อความเพื่อจองแพ็คเกจนี้!

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  แชร์