• อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร จังหวัดขอนแก่น


  • ในวันที่ 23 ส.ค. 2559
  • โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

  • รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ: มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย ติดต่อคุณพรรนิดา ขะชี้ฟ้า โทร. 02-992-6125-7 ต่อ 112 และ 086-3301205 หรือ ชมรม จป.ขอนแก่น คุณฉลวย โทรศัพท์ 088-572-6351 หรือคุณกัลปังหา โทรศัพท์ 062-1400554