หมายเลขติดต่อ โทรศัพท์ 02-992-6125 ถึง 7 โทรสาร 02-9926128 ทุกวัน จันทร์ -เสาร์ เวลา 08:30-17.00 น. URL :: SEMed.co.th
ดู บจก.ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ อาชีวเวชศาสตร์ ไทยจำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า